Privédetectives - Commerciële & Privé onderzoeken

Onder ministeriële vergunning

Privédetectives - Commerciële & Privé onderzoeken

39 jaar ervaring

Wij zijn een particulier detectivebureau, onder ministeriële vergunning, gespecialiseerd in alle onderzoeksgebieden in België en internationaal, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Brussel sinds 1984. Tijdens onze onderzoeken, zowel commercieel als privé, respect voor individuen en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn essentieel, net als het auteursrecht, allemaal opgelegd door de wet. De multidisciplinaire staf is bewust van alle wijzigingen in de wetgeving en van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), die ons dwingen ons aan te passen om onze onderzoeken af te ronden met het verwachte resultaat.

Het monopolie van vandaag? Helaas is het kunstmatige intelligentie die zich aan iedereen en overal heeft opgelegd.

Zowel in het bedrijfsleven (GB, MKB) als in het onderwijs (studenten, docenten en ouders) met de goede en slechte gevolgen die resulteren in het dagelijks leven van alle mensen. Het onderzoek is de oplossing voor allerlei problemen en de particuliere detective is er met het juiste onderzoek, raadpleeg hem gewoon.

openinguur

We staan open voor afspraken door middel van mondelinge interviews op kantoor of daarbuiten en voor elk soort onderzoek.

Elk verzoek om informatie per e-mail zal zo spoedig mogelijk worden behandeld en geanalyseerd om de haalbaarheid, de kosten en de termijn mee te delen.

DE DETECTIVE VAN VANDAAG

Gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR-wetgeving

De nieuwe algemene verordening inzake gegevensbescherming GDPR (General Data Protection Regulation) is op 25 mei 2018 in werking getreden.
ICID b.v.b.a heeft altijd zeer zorgvuldig en met respect voor de privacy met de klantgegevens omgegaan.
De door de klant verstrekte informatie is en blijft strikt vertrouwelijk.

Het beroep van privédetective wordt geregeld door een Ministerieel Statuut, we zijn al verplicht om alle artikelen van de wet te respecteren, waaronder art. 4 § 1 van de GDPR over de persoonsgegevens die door het mandaat zijn doorgegeven.

ONDERZOEKEN

Onderzoek, toezicht, bewaking, achtervolgen, infiltratie met passende onderzoeksmethoden en prijzen in de betrokken sectoren.

Elke rechercheur, met een ministeriële vergunning en gespecialiseerd in zijn onderzoeksdomein, wordt in alle gevallen ingezet, afhankelijk van het handelsrecht, burgerlijk strafrecht, familierecht, echtscheiding, scheiding, morele, fysieke en seksuele intimidatie door de werkgever of de buurman, collega’s, vrienden en allerlei aanvallen.

De onderzoeksmiddelen om het onderzoek tot een goed einde te brengen blijven de traditionele methoden van een goede detective, toezicht houden, achtervolgen en infiltreren, nauwgezet zoeken, bewaking en infiltratie. De door de rechercheur, houder van zijn vergunning, verzamelde bewijzen worden in aanmerking genomen en zijn essentieel om de zaak op te lossen, of het nu gaat om de Vrederechter, het Gerecht van eerste aanleg, de Rechtbank van Koophandel of een andere rechtbank.

Commerciël Onderzoeken Privéonderzoeken