Inter-Continental International Detect

Privédetective Particuliere en commerciële onderzoeken

37 jaar ervaring

Wij zijn een bedrijf van erkende generalistische privédetectives die gespecialiseerd zijn in alle onderzoeksdomeinen, gevestigd in Brussel, België, en die sinds 1984 doeltreffend werken. Tijdens ons onderzoek, zowel commercieel als privé, zijn respect voor het individu en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verplicht, evenals het auteursrecht, dat door de wet wordt opgelegd. De multidisciplinaire medewerkers zijn op de hoogte van alle veranderingen in wetten en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (KI), die ongetwijfeld de manier waarop we onderzoeken hebben veranderd.

Wij zijn open, altijd op afspraak, voor mondelinge gesprekken.

Elk verzoek om informatie per e-mail wordt zo snel mogelijk behandeld.
De gezondheidsmaatregelen van COVID-19 worden nauwgezet gerespecteerd.

DE DETECTIVE VAN VANDAAG

Gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR-wetgeving

De nieuwe algemene verordening inzake gegevensbescherming GDPR (General Data Protection Regulation) is op 25 mei 2018 in werking getreden.
ICID b.v.b.a heeft altijd zeer zorgvuldig en met respect voor de privacy met de klantgegevens omgegaan.
De door de klant verstrekte informatie is en blijft strikt vertrouwelijk.

Het beroep van privédetective wordt geregeld door een Ministerieel Statuut, we zijn al verplicht om alle artikelen van de wet te respecteren, waaronder art. 4 § 1 van de GDPR over de persoonsgegevens die door het mandaat zijn doorgegeven.

ONDERZOEKEN

Onderzoek, toezicht, bewaking, achtervolgen, infiltratie met passende onderzoeksmethoden en prijzen in de betrokken sectoren.

Elke rechercheur, met een ministeriële vergunning en gespecialiseerd in zijn onderzoeksdomein, wordt in alle gevallen ingezet, afhankelijk van het handelsrecht, burgerlijk strafrecht, familierecht, echtscheiding, scheiding, morele, fysieke en seksuele intimidatie door de werkgever of de buurman, collega’s, vrienden en allerlei aanvallen.

De onderzoeksmiddelen om het onderzoek tot een goed einde te brengen blijven de traditionele methoden van een goede detective, toezicht houden, achtervolgen en infiltreren, nauwgezet zoeken, bewaking en infiltratie. De door de rechercheur, houder van zijn vergunning, verzamelde bewijzen worden in aanmerking genomen en zijn essentieel om de zaak op te lossen, of het nu gaat om de Vrederechter, het Gerecht van eerste aanleg, de Rechtbank van Koophandel of een andere rechtbank.

Commerciël Onderzoeken Privéonderzoeken