De RGPD wordt duidelijk gerespecteerd.

OPENINGUUR

We staan open voor afspraken door middel van mondelinge interviews op kantoor of daarbuiten en voor elk soort onderzoek.

Elk verzoek om informatie per e-mail zal zo spoedig mogelijk worden behandeld en geanalyseerd om de haalbaarheid, de kosten en de termijn mee te delen.

Privédetectives - Commerciële & Privé onderzoeken

39 jaar ervaring

Wij zijn een particulier detectivebureau, onder ministeriële vergunning, gespecialiseerd in alle onderzoeksgebieden in België en internationaal, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Brussel sinds 1984. Tijdens onze onderzoeken, zowel commercieel als privé, respect voor individuen en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn essentieel, net als het auteursrecht, allemaal opgelegd door de wet. De multidisciplinaire staf is bewust van alle wijzigingen in de wetgeving en van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), die ons dwingen ons aan te passen om onze onderzoeken af te ronden met het verwachte resultaat.

DE DETECTIVE VAN VANDAAG

Gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR-wetgeving

De nieuwe algemene verordening inzake gegevensbescherming GDPR (General Data Protection Regulation) is op 25 mei 2018 in werking getreden.
ICID b.v.b.a heeft altijd zeer zorgvuldig en met respect voor de privacy met de klantgegevens omgegaan.
De door de klant verstrekte informatie is en blijft strikt vertrouwelijk.

Het beroep van privédetective wordt geregeld door een Ministerieel Statuut, we zijn al verplicht om alle artikelen van de wet te respecteren, waaronder art. 4 § 1 van de GDPR over de persoonsgegevens die door het mandaat zijn doorgegeven.