USŁUGI

Dochodzenie, obserwacja, śledzenie, infiltracja przy zastosowaniu adekwatnych środków w umiarkowanych cenach.

Licencjonowany detektyw działa w różnych sektorach, takich jak:

Sprawy gospodarcze :

– sprawdzenie kandydata przed jakimkolwiek zaangażowaniem

– fałszywe, powtarzające się lub długotrwale zwolnienia lekarskie

– sprawdzenie działalności przedstawicieli handlowych

– drobiazgowe sprawdzenie przedstawicieli związków zawodowych

– konflikty miedzy wspólnikami

– nękanie, zastraszanie

– kontrwywiad przemysłowy, nieuczciwa konkurencja

– kradzież towarów w przedsiębiorstwie lub w czasie transportu

– podrabianie towarów, fałszerstwo

– oszustwo ubezpieczeniowe

– poszukiwanie dłużników

– oszustwa wszelkiego rodzaju

Sprawy prywatne :

– rozwód

– zebranie dowodów niewierności przydatnych do negocjacji finansowych (alimenty dla małżonki/a i/lub w celu zachowania dóbr)

– ujawnianie źródeł dochodu oraz ukrytego majątku

– alimenty dla dziecka

– sprawdzenie przebiegu wizyty podczas gdy dziecko przebywa u drugiego z rodziców w przypadku podzielonej opieki, gdy w grę wchodzą poważne podejrzenia (molestowanie, napastowanie)

– sprawdzenie sposobu spędzania wolnego czasu i otoczenia osób niepełnoletnich

– składanie fałszywych zeznań

– kradzieże i włamania

– nieporozumienia rodzinne przy sprawach spadkowych, podejrzenie prowadzącego sprawę o nieuczciwość

– poszukiwanie spadkobierców

– sprawdzenie stylu życia danej osoby

– poszukiwanie osób zaginionych, ukrywających się oraz zrekrutowanych (terroryzm, sekty, narkotyki)

– oszustwa wszelkiego rodzaju

Oprócz swoich tradycyjnych misji polegających na obserwacji, śledzeniu czy ujawnianiu oszustw, ICID wykrywa i wskazuje również:

– oszustwa socjalne

– nieregularne sytuacje (fałszywe tożsamości, niezgodności przy migracji ekonomicznej…)

– oszustwa handlowe, takie jak podrabianie i fałszerstwo oraz weryfikacja realności donosów fiskalnych